The Gaebyeokju Mantra


Great Renewal Mantra

The Gaebyeokju Mantra invokes commanding spirits and warrior spirits of heaven and earth for power and protection at the time of gaebyeok.

Cheon-sang-ok-gyeong-cheon-jon-sin-jang

Cheon-sang-ok-gyeong-tae-eul-sin-jang

Sang-ha-byeon-guk-nwoe-seong-byeong-nyeok-jang-gun

Baeng-ma-won-su-dae-jang-gun

Nwoe-seong-byeo-rak-jang-gun

Ak-gwi-jap-gwi-geum-nan-jang-gun

Sam-su-sam-gye-do-won-su

Ji-sin-byeong-nyeok-dae-jang-gun

Cheon-ji-jowa-pung-un-sin-jang

Ta-geuk-du-pa-pal-mun-sin-jang

Yuk-jeong-yuk-gap-dun-gap-sin-jang

Sam-tae-chil-seong-je-dae-sim-jang

I-sip-pal-su-je-wi-sin-jang

Gam-a-mi-seong     Jo-a-dae-ryeok       Yeok-bal-san

Oh-bong        Gu-cheon-sang-se-gun

Chik-sok-chik-sok    Eom-eom-geup-geup    Yeo-yul-ryeong